Ziekte


Onderbouw:

Wij verzoeken u voor het 1e lesuur van uw zoon/dochter contact op te nemen met de school. De school is dagelijks vanaf 7.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 023-5612136. 

Indien de leerling op die dag stage loopt, moet ook het stagebedrijf worden gebeld.

 

Wordt de leerling ziek onder schooltijd, dan nemen wij contact op met de ouders.

 

Bovenbouw:

U belt rechtstreeks met de mentor. Indien de leerling op die dag stage loopt, moet ook het stagebedrijf worden gebeld.

 

4A/5A Mw. M. Bongenaar                 06-46227832

4B/5B Mw. G. van Hilst-Haalmeyer   06-14664061

4C/5C Mw. M. de Jager                        06-43544478  

4D/5D Dhr. Vermeulen                      06-43544826

4E/5E  Dhr. K. in't Velt                        06-53625856