Ziekte


Onderbouw:

Wij verzoeken u voor het 1e lesuur van uw zoon/dochter contact op te nemen met de school. De school is dagelijks vanaf 7.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 023-5612136. 

Indien de leerling op die dag stage loopt, moet ook het stagebedrijf worden gebeld.

 

Wordt de leerling ziek onder schooltijd, dan nemen wij contact op met de ouders.

 

Bovenbouw:

U belt rechtstreeks met de mentor. Indien de leerling op die dag stage loopt, moet ook het stagebedrijf worden gebeld.

 

4A/5A Mw. M. Bongenaar                    06-46227832

4B/5B Mw. G. van Hilst-Haalmeyer    06-14664061

4C/5C Mw. M. de Jager                         06-43544478  

4D/5D Mw. S. Jansen                           06-34342584

4E/5E Mevr. W. Vreeken                      06-34342592

4F/5F Mevr. A. Bakker                          06-41145867