Europees Sociaal Fonds (ESF)

 

Praktijkschool De Linie maakt voor haar onderwijs gebruik van subsidies die worden verstrekt door het Europees Sociaal Fonds.   Deze regeling betreft subsidie voor projecten die leerlingen voorbereiden en toeleiden naar een baan op de gewone arbeidsmarkt.

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een  belangrijk financieel instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang.

 

Het ESF is een van de Structuurfondsen van de EU, bestemd voor het verbeteren van de sociale samenhang en economische welvaart in alle regio’s van de Unie. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU. Het ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s.

 

Met ESF-middelen kan Praktijkschool De Linie bestaande activiteiten versterken en nieuwe mogelijkheden ontwikkelen. De subsidie is bedoeld om activiteiten voor onze leerlingen te ontplooien. Met de ESF-subsidie, wil Praktijkschool De Linie de mogelijkheden tot arbeidstoeleiding en participatie van de leerling vergroten.