Europees Sociaal Fonds (ESF)

  

 

Dit project heeft tot doel het bevorderen van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie door middel van het vergroten van mogelijkheden tot arbeidsinpassing van personen die op het moment van hun start van deelneming behoren tot de doelgroep van leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs dan wel praktijkonderwijs. Het is belangrijk dat deze groep leerlingen de juiste beroepsvaardigheden en sociale vaardigheden heeft om zich voor te bereiden op de stap naar werk en/of verdere scholing.