Zorg


Samen zorgen voor uw kind

Soms maakt de school of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. De mentor overlegt dan met u welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp te bieden die het nodig heeft.

 

Het zorgteam op school

Soms is het nodig de situatie van uw kind intern te bespreken met deskundigen in de school. Dit kan de teamleider, de orthopedagoog/ondersteuningscoördinator zijn. Deze deskundigen geven met hun specifieke kennis een bredere kijk op de ontwikkeling van uw kind en op wat nodig is aan hulp en ondersteuning. Zij bieden die hulp soms zelf of zij begeleiden u en uw kind naar andere hulp buiten school.

 

Het Ondersteuningsadvies Advies Team (OAT)

Praktijkschool De Linie beschikt over een Ondersteuningsadvies Team dat bestaat uit vertegen-woordigers van de school en vertegenwoordigers van externe instellingen zoals de GGD, afdeling leerplicht van de gemeente en Bureau Jeugdzorg.

Wanneer hulp of ondersteuning niet voldoende verbetering brengt in de situatie van uw kind kan de school samen met u besluiten uw kind te bespreken in het Ondersteuningsadvies Team (OAT).

Het OAT kan u en de school adviseren over mogelijke andere oplossingen en de beste hulp voor uw kind.