Aanmelding


Leerlingen van 12 jaar en ouder kunnen worden aangemeld. De aanmelding wordt gedaan door de ouders/verzorgers. Vooraf vinden intake gesprekken plaats tussen ouders/verzorgers, toekomstige leerling en orthopedagoog/zorgcoördinator. Na de aanmelding zullen relevante gegevens worden opgevraagd bij de school van herkomst. Deze gegevens worden aangeboden bij het Regioloket van het samenwerkingsverband (SMV).

Het Regioloket bepaalt, in samenspraak met de basisschool en onze praktijkschool, of een leerling al dan niet toelaatbaar is voor het Praktijkonderwijs. Het Regioloket geeft bij een positief besluit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.

 


Aanmeldingseisen


  1. een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO met een extra ondersteuningsbehoefte;
  2. een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring voor PRO;
  3. een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school;

 De criteria voor toelating tot het Praktijkonderwijs zijn:

  • een IQ tussen de 55 en 80;
  • een leerachterstand van tenminste drie jaar;
  • sociaal- emotionele problematiek

Plaatsingscriteria


 Bij aanmelding geldt een aantal categorieën dat bepalend is voor de volgorde van plaatsing:

  1. Broertjes en/of zusjes
  2. Leerlingen woonachtig in de regio t.w. Haarlemmermeer en de Bollenstreek 
  3. Alle overige leerlingen