Aanmelding


De aanmelding wordt gedaan door de ouders/verzorgers. Vooraf vinden intakegesprekken plaats tussen ouders/verzorgers, toekomstige leerling en orthopedagoog/ondersteuningscoördinator. Na de aanmelding zullen relevante gegevens worden opgevraagd bij de school van herkomst.

Deze gegevens worden aangeboden bij het Regioloket van het samenwerkingsverband (SWV).

Het Regioloket bepaalt, in samenspraak met de basisschool en onze praktijkschool, of een leerling al dan niet toelaatbaar is voor het praktijkonderwijs. Het Regioloket geeft bij een positief besluit een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.