De Mentor


Iedere klas heeft zijn eigen mentor. De mentor weet precies hoe de leerling functioneert, de sterke punten maar ook de punten waar nog aan moet worden gewerkt.

Tijdens de coachingsgesprekken worden samen met de mentor de leerdoelen geformuleerd en vastgelegd in het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Op deze manier wordt de leerling medeverantwoordelijk voor het slagen van de eigen leerdoelen.