Anti-pestprotocol


Het anti-pestprotocol van Praktijkschool De Linie maakt deel uit van ons beleid een veilige school te realiseren. Het bevat richtlijnen op basis waarvan pestgedrag op onze school kan worden voorkomen, gesignaleerd, bestreden en opgelost.

Download
Anti-pestprotocol De Linie
Anti-pestprotocol De Linie maart 2020.pd
Adobe Acrobat document 258.3 KB