Medezeggenschapsraad


Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd.

 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden en 2 ouders. De MR vergadert ongeveer eens per zes weken over allerlei zaken die de school betreffen.

 

 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: MR.deLinie@gmail.com