Medezeggenschapsraad


Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd.

 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden, Dhr. Goesten en Dhr. Hagendoorn en 2 ouders, Mevr. M.Prieckaerts en Dhr. M. van der Pijl.

 

De MR vergadert 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata op:

- Dinsdag 17 september 2019 19.30 uur

- Dinsdag 19 november 2019 19.30 uur

- Dinsdag 28 januari 2020 19.30 uur

- Dinsdag 14 april 2020 19.30 uur

- Dinsdag 09 juni 2020 19.30 uur

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: MR.deLinie@gmail.com