Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad zoekt ouder!

Aan het einde van vorig schooljaar heeft mijn dochter De Linie verlaten, op weg naar een nieuwe fase in haar leven. Ik heb De Linie met haar verlaten, dat wil zeggen; ik maak plaats voor een nieuwe ouder

in de MR. Als ouder van een nieuwe leerling wilde ik vier jaar geleden graag meer weten over het praktijkonderwijs, wat ik kon verwachten van deze school en hoe mijn kind geholpen zou worden in haar ontwikkeling. Natuurlijk kreeg ik die informatie via de mentoren en docenten, maar door mijn

lidmaatschap van de MR heb ik nog veel meer geleerd over De Linie.

 

Over de zorgvuldigheid en bevlogenheid waarmee leerlingen worden begeleid door de docenten, over de plannen en ideeën die daar achter zitten. Over de moeite die het kost om een school met kleine klassen en individuele aandacht te kunnen blijven. Over de vasthoudendheid die nodig is om

dit hopelijk ook in de nieuwbouw terug te laten komen. Over de manier waarop er, bijvoorbeeld via de leerlingenraad, naar leerlingen geluisterd wordt. En ja, ook over het geld dat nodig is voor een school en de regels die erbij horen.

 

Is uw interesse gewekt om mijn plaats in te nemen dit schooljaar en met Marco van der Pijl de oudergeleding van de MR te vormen? Mail ons dan!

Het kost u ongeveer 5-6 keer per jaar vergaderen en wat tijd om die vergaderingen voor te bereiden. U krijgt de mogelijkheid om cursussen te volgen om alles te leren over het werk van de MR,

maar leren in de praktijk (hoe kan het anders op deze school) kan natuurlijk ook! U kunt ook eens een vergadering bijwonen om te ervaren wat de MR doet.

Marco of ik willen u er natuurlijk ook over vertellen. Aanmelden voor de MR of meer weten?

Mail ons op mrdelinie@gmail.com of via de voorzitter dhr. Alberts.

 

Hartelijke groet,

Manon Prieckaerts

 


Onze school geeft ouders en personeel de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door het management over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd.

De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van het management kunnen worden gerealiseerd.

 

De MR bestaat uit 4 leden: 2 personeelsleden, Dhr. Alberts en Dhr. Hagendoorn en 2 ouders, Dhr. M. van der Pijl en vacature.

 

De MR vergadert ca. 5 keer per schooljaar over allerlei zaken die de school betreffen.

Voor dit schooljaar zijn de vergaderdata op:

- Dinsdag 28 september 2021 19.30 uur

- Dinsdag 18 januari 2022 19.30 uur

- Dinsdag 5 april 2022 19.30 uur

- Dinsdag 31 mei 2022 19.30 uur

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: MR.deLinie@gmail.com