Perspectief op School


Praktijkschool De Linie neemt deel aan ‘Perspectief op School’, een Passend Onderwijs pilot van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden.

 

Sinds het schooljaar 2021-2022 biedt het POS ouderrapport de informatie i.p.v. het standaard schoolondersteuningsprofiel (SOP)

 

Download
POS Ouderrapport 2022-2023.pdf
Adobe Acrobat document 144.5 KB

 

Onderstaand het volledige schoolondersteuningsprofiel. Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

 

Download
POS Schoolondersteuningsprofiel
POS Schoolondersteuningsprofiel (SOP) VO
Adobe Acrobat document 298.6 KB