Afkortingen in roosters

AVO Algemeen Vormend Onderwijs
AT Algemene Techniek
CUMA Cultuur en Maatschappij
EN Engels
FW Fiets- en woontechniek
GT Groentechniek
BV Beeldende vorming
KKN Koken
HV Handel en Verkoop
IK Informatiekunde
LO Lichamelijke opvoeding
LS Lifestyle
MTRU Mentoruur
NE Nederlands
RE Rekenen
SOVA Sociale vaardigheid
ST-P Stage-praktijk
ST-T Stage-theorie
TEX Textiel
VZ Verzorging 
S-AT Sectorkeuze Techniek
S-HHK Sectorkeuze Consumptief
S-VZ Sectorkeuze Verzorging
S-GT Sectorkeuze Groentechniek
S-HV Sectorkeuze Handel & Verkoop