Afkortingen in roosters

AVO Algemeen Vormend Onderwijs
AT Algemene Techniek
CUMA Cultuur en Maatschappij
EN Engels
FT Fietsentechniek
GT Groentechniek
BV Beeldende vorming
HHK-P Huishoudkunde en koken praktijk
HV Handel en Verkoop
IK Informatiekunde
LO Lichamelijke opvoeding
MTRU Mentoruur
NE Nederlands
RE Rekenen
SOVA Sociale vaardigheid
ST-P Stage-praktijk
ST-T Stage-theorie
TEX Textiel
VZ-P Verzorging Praktijk
VZ-T Verzorging Theorie
S-AT Sectorkeuze Techniek
S-HHK Sectorkeuze Consumptief
S-VZ Sectorkeuze Verzorging
S-GT Sectorkeuze Groentechniek
S-HV Sectorkeuze Handel & Verkoop