Leerlingenstatuut


We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zelf meedenken en praten over onze school.

Daarom hebben we een Leerlingenraad. Hier zitten vertegenwoordigers van de verschillende klassen/sectoren. De leerling vertegenwoordigers van de 1e en 2e klas worden per klas gekozen. Leerling vertegenwoordigers uit de derde klas worden gekozen uit de verschillende praktijk sectoren

Er komen verschillende onderwerpen aan bod zoals schoolfeesten, regels, activiteiten e.d. De leerlingen kunnen deze onderwerpen aandragen via hun vertegenwoordiger.

De notulen van de vergaderingen van de leerlingenraad worden gedeeld met de MR.

Notulen van de MR vergadering voor zover betrekking hebbend op onderwerpen van de leerlingenraad, worden met de leerlingenraad gedeeld.

 

Het gehele statuut kunt u teruglezen door op onderstaande foto te klikken.