Personeel


Onderwijzend Personeel


Dhr. J.A.G. Alberts Mentor 1B/ Docent Lichamelijke Opvoeding
Mw. K. Avan Mentor 3A/ Docent Nederlands / Verzorging
Mw. M.M. Bongenaar Mentor 4A/5A / Docent Stage
Mw. M. Ceder Mentor 1A / Docent Verzorging / Huishoudkunde
Mw. D. Goesten Docent Verzorging
Dhr. J.G.W.E. Goesten Docent rekenen / Informatiekunde
Mw. T.M. Hagenaars-de Graaf Mentor 1B / Docent Lichamelijke Opvoeding
Dhr. M.J.M. Hagendoorn Mentor 2B / Docent Groentechniek
Mw. G.A.H. van Hilst Mentor 4B/5B / Docent Stage / Verzorging / Huishoudkunde
Mw. M.M. de Jager Mentor 4C / Docent Stage / Handel en Verkoop
Dhr. A.D. Kalkman Mentor 4D/5D / Docent Stage
Mw. C. Kouwenhoven Docent Beeldende Vorming
Mw. E.W.C. van Praat Mentor 3B / Docent Stagetheorie / Nederlands
Mw. M.J.L. Rohan Mentor 2A / Docent Engels / Cultuur en Maatschappij
Dhr. R. Schiedam Docent Algemene Techniek
Dhr. J.J. Smit Docent Algemene Techniek
Dhr. T.J.A. van der Veen Docent woontechniek
Dhr. K.P. in 't Velt Mentor 4E / 5E Docent Stage
 Dhr. N. Vermeulen Mentor 4F / 5F Docent Stage

Door te klikken op de naam kunt u een e-mail sturen.


Ondersteunend Personeel


Mw. drs. M. van den Bergh Schoolpsycholoog/antipestcoördinator/zorgcoördinator
Dhr. D. Breeuwer Conciërge
Mw. M.J. de Groot Administratie
Mw. drs. S.M.I. Halkers Directeur
Dhr. E.H. van de Reep Teamleider Bovenbouw
Dhr. R. Schiedam Teamleider Onderbouw en plv directeur
                                                                                        

Door te klikken op de naam kunt u een e-mail sturen.