Online lesmateriaal

In het keuzemenu onder deze knop staat online lesmateriaal dat de leerlingen ook thuis kunnen gebruiken.

Huiswerk is op Praktijkschool de Linie niet verplicht maar mag natuurlijk wel gemaakt worden. Zeker voor leerlingen die willen doorstromen naar een R.O.C. opleiding wordt geadviseerd hier gebruik van te maken.