Studiekosten


Extra materialen voor het praktijkonderwijs komen voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s):

 

Leerjaar 1 t/m 5                                   Borg kluissleutel                                 € 10,00 (verplicht in onderbouw)

                                                              Vrijwillige ouderbijdrage                    € 50,00

 

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald zoals culturele activiteiten, excursies en activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding. Zonder uw bijdrage wordt het voor ons heel moeilijk om extra dingen te doen en te organiseren. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage betekent niet dat uw kind kan worden buitengesloten van deelname. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan wel betekenen dat wij als school in de toekomst minder van deze activiteiten zouden kunnen organiseren.

Voor het komende schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 50,-.

 

Het schoolkamp voor klas 1 en de buitenland excursie van klas 2 t/m 5 zijn bijna in z’n geheel afhankelijk van de bijdrage van ouders. Deze worden apart in rekening gebracht. Per kamp/excursie zal er bepaald worden hoeveel plekken er beschikbaar zijn en hoeveel minimaal betalende deelnemers nodig zijn om het kamp te kunnen organiseren.

 

Het huren van een schoolkluisje komt voor rekening van de school zodat waardevolle spullen, maar ook de stofjas en het keukenschort kunnen worden opgeborgen. Als ouder betaald u alleen de borg van de kluissleutel.

  

Betalingen aan school zoals de vrijwillige ouderbijdrage en meerdaagse reizen worden via WisCollect geïncasseerd.

 


Tegemoetkoming studiekosten

Misschien komt uw zoon of dochter (vanaf 18 jaar) in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Bij duo is alles te vinden over hoe dit in zijn werking gaat: 

https://www.duo.nl/18-jaar-worden/