Missie en Visie

Missie

Waar staan wij voor?

Wij bieden vernieuwend en stimulerend praktijkonderwijs gericht op de toekomst van de leerling, in een veilige en gezonde leeromgeving.

 

Visie

Wij richten ons op de toekomst van de leerling in de maatschappij. Leerlingen ontdekken, leren en passen toe tijdens de praktijkvakken, stages en vervolgens in het werk en in het mbo. Samen stellen we doelen die aansluiten bij de eigen interesses en mogelijkheden.

 

Ons onderwijs is stimulerend door de praktische en uitdagende lessen. De opdrachten zijn er op gericht leerlingen inzicht in hun kwaliteiten en zelfvertrouwen te geven. Hierdoor creëren we veel ruimte voor kennis, vaardigheden en persoonlijke groei.

 

We zijn vernieuwend doordat wij uitgaan van een leven lang leren door leerlingen en medewerkers. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de veranderende samenleving en de digitalisering. Wij hebben lef en passen ons aanbod planmatig aan waardoor wij aansluiten op de behoeften van de leerling.

Praktijkschool de Linie is een veilige school waarin we samen zorgdragen voor een kleinschalige en overzichtelijke leeromgeving waarin iedere leerling wordt gehoord en gezien. We hebben een gezonde leeromgeving waarin we aandacht besteden aan fitheid, gezonde levensstijl, weerbaarheid en een positief zelfbeeld.

 

De visie van Praktijkschool De Linie is toekomstgericht, laat zien welke beweging de school wil maken en waar zij in de komende 4 jaar naar toe wil groeien. Onze missie en visie op onderwijs sluiten aan bij de strategische koers van de Dunamare Onderwijsgroep. Bij Dunamare Onderwijsgroep staat de brede talentontwikkeling van iedere leerling centraal. Belangrijk is de balans tussen de verwerving en

ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maatschappelijke toerusting en persoonsvorming. Voor leerlingen is de verwerving en ontwikkeling van kennis en vaardigheden in het onderwijs belangrijk om vervolgstappen te kunnen maken in hun lerende en werkende leven. Tegelijkertijd geven onze scholen leerlingen de maatschappelijke toerusting om deel uit te kunnen maken van een groter geheel,

zoals een specifieke beroepsomgeving of de samenleving. Tot slot richten de scholen van Dunamare Onderwijsgroep zich op persoonsvorming: wie zijn kansen in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en zijn positie ten opzichte van anderen in de samenleving vinden.