Zorgplan


In deze beschrijving van de zorgstructuur op Praktijkschool De Linie presenteert de school haar visie op zorg in de school. Het is een document in ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen binnen het praktijkonderwijs en ervaringen met de hier beschreven procedures zullen ertoe leiden dat het document steeds geëvalueerd en aangepast zal worden.

 

De beschrijving van de zorgstructuur dient een aantal doelen. De beschrijving informeert leerlingen, ouders/verzorgers en externen over hoe de begeleiding voor leerlingen op de school is georganiseerd.

 

Daarnaast informeert de beschrijving docenten, mentoren, ondersteunend personeel en het management over hoe de begeleiding voor leerlingen op school is georganiseerd en wat in het kader daarvan van hen wordt verwacht.

 

Download
Zorgplan
Zorgplan.pdf
Adobe Acrobat document 521.1 KB