Ondersteuningscoördinator


Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven praten, kunnen terecht bij een van onze ondersteuningscoördinatoren.

Op onze school staan Mw. Van den Bergh en Mw. Sloeserwij altijd voor hen klaar.

Leerlingen kunnen zelf een afspraak met één van hen maken om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld kunnen ook worden behandeld via het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696060).

 

Mw. M. van den Bergh en Mw. I. Sloeserwij