Ondersteuningscoördinator


Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven praten, kunnen terecht bij onze ondersteuningscoördinator.

Op onze school staat Mw. Van den Bergh altijd  voor hen klaar.

Leerlingen kunnen zelf een afspraak met haar maken om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld kunnen ook worden behandeld via het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696060).

 

Mw. M. van den Bergh