Ondersteuningsprofiel


Dit document bevat het schoolondersteuningsprofiel van Praktijkschool de Linie. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Dit document geeft weer welke mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

 

Het samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is waaraan alle deelnemende scholen zullen voldoen. Dit doet het samenwerkingsverband nadat alle ondersteunings-profielen zijn geschreven.

 

In dit schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven wat de mogelijkheden van de school zijn voor ondersteuning van de leerlingen. Hierbij gaat het over de deskundigheid van het team, de aanwezige faciliteiten, en externe deskundigen waar de school mee samenwerkt.

 

Download
Ondersteuningsprofiel 2020
Ondersteuningsprofiel 2020.pdf
Adobe Acrobat document 290.5 KB