Vertrouwenspersoon


Leerlingen die worstelen met een probleem waar ze niet direct met een docent of iemand anders over kunnen, willen of durven praten, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Op onze school staan Mw. Boeschoten en Mw. Van den Bergh altijd voor hen klaar.

Leerlingen kunnen zelf een afspraak met hen maken om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld kunnen ook worden behandeld via het meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 of de Inspectie voor het Onderwijs (tel. 088-6696060).

 

Mw. J. Boeschoten en Mw. M. van den Bergh