Informatiepagina Coronavirus COVID-19Onderwerp:            Verlenging sluiting school tot 11 mei en onderwijs op afstand

 

Laatste update:          Woensdag 1 april 2020 om 16.30 uur

 

Gestuurd aan:              De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2, 3, 4 en 5.

 

Download
Brief onderbouw 1 april 2020
Brief onderbouw 1 april 2020.pdf
Adobe Acrobat document 65.8 KB
Download
Brief bovenbouw 1 april 2020
Brief bovenbouw 1 april 2020.pdf
Adobe Acrobat document 61.5 KB

 Onderwerp:              Inschrijven voor gratis webinar 30 maart en informatie vanuit GGD

  

Laatste update:         Donderdag 26 maart 11.00 uur

  

Gestuurd aan:                Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2, 3, 4 en 5. 

Download
Webinar
CJG-webinar 30 maart 2020 (002).pdf
Adobe Acrobat document 123.5 KB
Download
GGD informatie contact met anderen
GGD info Corona en contacten met anderen
Adobe Acrobat document 127.9 KB


Onderwerp:            Huiswerk en dagritme

 

Laatste update:          Donderdag 25 maart 2020 om 16.00 uur

 

Gestuurd aan:              De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 4 en 5.  

Download
Brief bovenbouw huiswerk - 25 maart 2020
Brief bovenbouw- 25 maart 2020.pdf
Adobe Acrobat document 58.2 KB

Onderwerp:                Hoe om te gaan met het huiswerk

 

Laatste update:          Dinsdag 23 maart 2020 om 16.30 uur

 

Gestuurd aan:              De ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2 en 3.  

Download
Hoe om te gaan met het huiswerk
Brief onderbouw huiswerk - 24 maart 2020
Adobe Acrobat document 114.3 KB
Download
Lesrooster voorbeeld Magister.pdf
Adobe Acrobat document 69.9 KB


Onderwerp:                Lockers leegmaken + boeken halen

 

Laatste update:          Dinsdag 17 maart 2020 om 16.00 uur

  

Gestuurd aan:                 Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2 en 3.

Download
Lockers leegmaken en boeken ophalen
Brief onderbouw maart-april 2020 extra i
Adobe Acrobat document 93.0 KB


PERSBERICHT:             STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT HET CORONAVIRUS

 

Betreffende:                 maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus

 

Laatste update:          maandag 16 maart 2020 om 20.00 uur

 

Zoals bekend, heeft het kabinet gisteren besloten om de scholen voor leerlingen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat er op onze scholen geen onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Onze schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand verzorgd.

 

Voortgang onderwijs

Voor leerlingen vervallen dus de lessen op school. De komende weken werken de leerlingen thuis volgens de studieplanners die digitaal beschikbaar zijn. Onze scholen zijn hierover voortdurend via Magister in contact met leerlingen en ouders.

 

Extra aandacht voor examenleerlingen

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens op de scholen voorlopig geen doorgang vinden. Vanzelfsprekend volgen College van Bestuur en schoolleiders de  informatie op de voet. De scholen zullen, zodra er meer bekend is, de informatie via Magister delen met leerlingen en ouders/verzorgers.

 

Communicatie

De communicatie tussen de scholen en leerlingen/ouders verloopt de komende tijd via Magister. Dat zijn we al zo gewend en op deze manier houden medewerkers én leerlingen overzicht op gemaakte afspraken.

 

Samen aan het werk

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor alle collega’s die zich nu en in de komende tijd inzetten voor alle leerlingen op onze scholen.  

 Onderwerp:             Sluiting school en onderwijs op afstand

 

Laatste update:       maandag 16 maart 2020 om 16.00 uur

  

Gestuurd aan:             Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen uit klas 1, 2 en 3,                                                                                                en bovenbouw 4 en 5             

 

Download
Brief onderbouw maart-april 2020.
Informatie sluiting school en onderwijs op afstand.
Brief onderbouw maart-april 2020.pdf
Adobe Acrobat document 63.8 KB
Download
Brief bovenbouw
Informatie sluiting school en onderwijs op afstand.
Brief bovenbouw.pdf
Adobe Acrobat document 46.4 KB


PERSBERICHT:            SCHOLEN VAN DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

                                     MAANDAG 16 MAART 2020 GESLOTEN VOOR ALLE LEERLINGEN.

 

Betreffende:                 maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus

  

Laatste update:          zondag 15 maart 2020 om 13.45 uur

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

 

Het College van Bestuur heeft, in overleg met het interne crisisteam, besloten om morgen (maandag 16 maart 2020) op al onze scholen geen onderwijsactiviteiten aan te bieden. Dit geeft onze medewerkers de gelegenheid om voorbereidingen te treffen om het onderwijs van de komende weken anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht voor de eindexamenkandidaten. We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming en/of -advisering. We verwachten maandag 16 maart te communiceren over wat de besluitvorming voor onze scholen de komende twee weken betekent. Leerlingen en ouders zullen verder geïnformeerd worden door de eigen school via Magister.

Met dit besluit willen we onze verantwoordelijkheid nemen uit zorg voor onze leerlingen en medewerkers.

 

Het College van Bestuur van de Dunamare Onderwijsgroep