Onderwijsaanbod


 

In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen de algemeen vormende vakken Nederlands, Engels, rekenen, lifestyle, cultuur en maatschappij stagetheorie en beeldende vorming.

In alle lessen staan ook de sociale vaardigheden centraal.

 

Daarnaast krijgen leerlingen praktijkvakken in de sectoren:

 • Techniek: algemene techniek en fiets- en woontechniek

 • Consumptief/Verzorging: koken, verzorging, textiele werkvormen

 • Handel & Verkoop: informatiekunde, handel & verkoop

 • Groentechniek: verzorging van planten en dieren

 

Aan het einde van het tweede leerjaar maken zij een keuze voor een praktijkrichting/branche die zij in het derde jaar uitgebreid gaan volgen.  Er kan een keuze gemaakt worden uit onderstaande sectoren:

 • Techniek
 • Consumptief
 • Verzorging
 • Handel & Verkoop
 • Groentechniek

Leerjaar 3 staat in het teken van voorbereiding op de stage. In eerste instantie wordt begonnen met interne stage. Dit zijn arbeidsmatige werkzaamheden die gedurende een halve dag per week in en om de school worden uitgevoerd.

 

Leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, lopen 1 dag per week stage bij een bedrijf of instelling.

 

In leerjaar 4 en 5 krijgt de leerling tenminste 3 stageplaatsen aangeboden. Naast de stages volgt de leerling ook lessen op school. Er komen een aantal vakkengebieden bij:

 • Beroepenoriëntatie
 • Administratie
 • Stageboek.

Leerlingen worden op deze wijze voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt.